Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanBestyrelsenForeningenSupportKursus
Ruban
Foto:

Varde Kommune: Afbrændingsforbud

Sydvestjysk Brandvæsen har udstedt afbrændingsforbud for Esbjerg, Varde og Fanø kommuner, som gælder fra torsdag 7. juni kl. 14.00.

Forbuddet gælder afbrænding af:

Haveaffald
Halm, halmstakke og lignende, der afbrændes på marker eller uopdyrkede arealer
Affald fra skovbrug
Siv, rør, herunder rørskove og enge, lyng, hede og mosetørv
Bål, herunder i bålfade

Forbuddet gælder også brug af:

Ukrudtsbrænder
Grill i naturen, herunder på offentlige pladser *

*) Brug af grill tillades på egen ejendom såfremt der udvises yderste forsigtighed og grillen placeres på fast ikke brandbart underlag (fliser). Aske fra grill skal forblive i grillen.

Parkering af biler i naturen må ikke ske i højt tørt græs.

Kast ikke cigaretskodder og afbrændte tændstikker bort, men skaf dem af vejen i egnede beholdere.

Der henvises i øvrigt til Sydvestjysk Brandvæsens hjemmeside: www.SVJB.dk eller på telefon 76 16 50 00 (i dagtimerne).

Pressemeddelelse, Varde Kommune

torsdag 7 jun 2018 - Karsten Madsen