Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderKontaktOm RubanProdukter
Ruban
Foto:

LAG: Hvem fik pengene i første runde

På LAG Fanø-Vardes første uddelingsmøde i 2018 var der 11 ansøgninger, og alle, på nær én, blev indstillet til fuldt tilsagn

 

I alt blev der uddelt 1.300.000 kr. De 10 ansøgninger skal nu videre til Erhvervsstyrelsen, som laver den endelige sagsbehandling og giver det endelige tilsagn om tilskud, skriver LAG Fanø-Varde i et nyhedsbrev.

Følgende projekter modtog en indstilling på bestyrelsesmødet den 20. februar 2018:

  • Erhvervsprojektet ”etablering af Tapperi.dk” er indstillet til et tilskud på 181.000 kr. Projektet omhandler etableringen af en ny virksomhed, et tapperi, i Ølgod, der kan tilbyde fødevareproducenter tapning af deres væsker.
  • Projektet ”Etablering af fælles- og vuggestue” er indstillet til et tilskud på 113.000 kr. Det er Støtteforeningen for Mejl-Orten-Tinghøj Friskole og Naturbørnehave, der står bag projektet, som omhandler etableringen af en ny vuggestue i forbindelse med de nuværende faciliteter. Vuggestuerummet bliver samtidig samlingssted for området børnefamilier i fritiden.
  • Fra Fanø blev projektet ”Dagbog fra Fanø” indstillet til et tilskud på 111.000 kr. Projektet omhandler skabelsen af en visuel dagbog omkring Fanødragten, der gennem udstilling, bogproduktion og formidling skaber et kulturelt udtryk, der eksponerer Fanødragten i forskellige miljøer.
  • FDF Agerbæk indstilles til et tilskud på 69.000 kr. til renovering af ”Holmeåborg”, der benyttes af skoler og foreninger i området.
  • Warwick Bryghus ønsker at fordoble deres Brygkapacitet, og indstilles på den baggrund til et tilskud på 77.600 kr.
  • Virksomheden Prueba Cybersecurity i Roust, der beskæftiger sig med cybersikkerhed, er inde i en positiv udvikling, og ønsker på den baggrund at udvide med flere medarbejdere. De indstilles til et tilskud på 82.500 kr.
  • I Starup-Tofterup arbejdes der på at etablere et naturhus i bygningerne, der hidtil har huset den gamle Brugs i byen. Det er Borgerforeningen i byen, som står bag projektet, der indstilles til et tilskud på 200.000 kr.
  • I Årre arbejder man på at etablere et nyt Idræts- aktivitets- og læringsrum midt i byen. Projektet er opstået på baggrund af en nedrivning af nogle gamle skolebygninger, der giver plads til de nye faciliteter. Projektet indstilles til et tilskud på 146.000 kr.
  • Tistrup Erhvervs- og Borgerforening indstilles til et tilskud på 240.000 kr. til etableringen af et nyt samlingssted i byens anlæg. Huset bliver omdrejningspunkt for aktiviteter i og læring om naturen i området.
  • Sidst men ikke mindst indstilles DCH Varde til et tilskud på 81.000 kr. til etablering af lys på foreningens træningsarealer. Dette giver mulighed for at udvide træningstidspunkter og dermed for øget tilgang af medlemmer.

Næste ansøgningsrunde

Næste og sidste gang i år, der bliver mulighed for at søge om LAG midler, er den 27. juni.

Det er kun projekter, der er med til at opfylde målene i LAG Fanø-Vardes udviklingsstrategi, som kan komme i betragtning. I den forbindelse gøres opmærksom på, at et par af indsatsområderne i udviklingsstrategien endnu ikke har fået den store opmærksomhed. Det gælder indsatsområderne vedr. samarbejdsprojekter omkring nationalpark og verdensarv samt borgerdrevne miljø- og klimaprojekter. Så skulle man sidde med ideer inden for disse områder, modtager LAG’en gerne ansøgninger i disse kategorier.

Vi opfordrer mulige ansøgere til at deltage i en workshop forud for udarbejdelse af ansøgningen. Workshop finder sted: Tirsdag den 2. maj 2018 kl. 19.00 på Varde Rådhus.

Nyhesbrev fra LAG Fanø-Varde

mandag 26 feb 2018 - Karsten Madsen