Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderKontaktOm RubanProdukter
Ruban
Foto:

Landdistriktspulje skal sikre levedygtige landsbyer

Den moderne landsby og branding af lokale potentialer er to af temaerne som puljen på 10 mio vil fremme

Erhvervsstyrelsen åbner nu for ansøgninger til Landdistriktspuljen. Denne gang er det projekter inden for temaerne ”Den moderne landsby”, ”Branding af lokale potentialer” og ”Projekter på de små øer" der kan søge om støtte.

Foreninger, enkeltpersoner, kommuner og andre har nu mulighed for at søge om støtte fra Landdistriktspuljen. Temaet omhandler den moderne landsby - lokal udvikling gennem levedygtige landsbyer.

- Det er meget positivt, at Landdistriktspuljen denne gang har landsbyudvikling og branding af lokale potentialer som temaer. Det er vigtigt, at landsbyer, der nytænker og udvikler bæredygtige tiltag og aktiviteter, kan få medfinansiering fra puljen, siger formand for Landdistrikternes Fællesråd Steffen Damsgaard.

Han tilføjer, at der er mange eksempler på, at landsbyer drives fremad af borgere der engagerer sig og udvikler projekter, som skaber lokal vækst og udvikling.

- Den gode historie skal formidles, og de lokale styrker og potentialer skal udnyttes endnu bedre, siger Steffen Damsgaard, der håber, at mange vil søge midler fra puljen, som er på i alt 10 millioner kroner.

Landdistrikternes Fællesråd understreger, at det et vigtigt, at en del af midlerne - på linje med tidligere år - prioriteres til projekter på de små øer, hvor der er en række særlige udfordringer.

Fristen for at sende ansøgning om støtte ved Landdistriktspuljens 1. runde i 2017 er 10. april 2017 kl. 12.

Du kan læse nærmere om støttemulighederne på hjemmesiden www.livogland.dk.

Hotline for Landdistriktspuljen kan kontaktes på tlf. 41 71 78 97 (alle hverdage kl. 10-12) eller via landdistriktspulje@erst.dk.

Karsten Madsen

Baggrund

Den aktuelle ansøgningsrunde følger op på den planlovsaftale, som Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti indgik i juni 2016. I aftalen hedder det bl.a., at der er enighed om at sætte fornyet fokus på landsbyernes fremtid, og hvordan de kan være levedygtige. Det fremgår også af aftalen, at der nedsættes et udvalg, som kan komme med bud herpå. Af de samlede 10 mio. kr. afsættes der ca. 5,5 mio. kr. til forsøgsprojekter under temaet om landsbyer.

 

Karsten Madsen