Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanBestyrelsenForeningenSupportKursus
Ruban
Foto:

Lær dansk og skab muligheder

Deltag i sprogcafé - berig dit sociale og professionelle liv.

Lær dansk i 2024
Mød op i sprogcafe Agerbæk og kom i gang med at lære dansk. Lær dansk fordi det giver helt andre muligheder for dig både socialt, personligt og jobmæssigt. Vi er i fuld gang med sprogcafe´en i Agerbæk som ledes af Røde Kors, Helle afdeling. Vi har deltagere fra Ukraine, Rumænien, Filippinen og Holland. Som udlænding på det danske jobmarked eller man søger job i Danmark– så er det et kæmpe fortrin at kunne dansk. Ligeledes er det et kæmpe gevinst at kunne dansk, hvis man som udlænding søger ind på en uddannelse eller skal omskoles. Sprogcafe Agerbæk er klar til at lære dig dansk og vi har mange dygtige frivillige som vil hjælpe dig. De deltagere vi har pt i Sprogcafeen er på kort tid blevet meget dygtige både i mundtlig udtale og skriftlig – det er bare så stort. I efteråret havde Sprogcafe Agerbæk besøg af en ung kvinde som hedder Tamila og er fra Ukraine. Tamila fortalte på dansk - hvad det har betydet for hende at lære dansk. Tamila havde et stort budskab : LÆR DANSK – det giver så mange muligheder. Tamila har været ansat i landbruget i 6 år og nu er hun i gang med at uddanne sig til SOSU. Ydermere har Tamila fået permanent opholdstilladelse. Vi har sprogcafe hver tirsdag fra kl. 11:00 til kl. 13:00 i Sognehuset, Kærbjergvej 8, 6753 Agerbæk. Vi starter op igen den 9. januar 2024.
Hvis der er spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte aktivitetsleder Jonna Buch Andersen, Sprogcafe Agerbæk, Røde Kors Helleafdeling.

Oversættelse til engelsk…
Learn Danish in 2024
Meet up in the language café Agerbæk and start learning Danish. Learn Danish because it provides completely different opportunities for you both socially, personally and job-wise. We are in full swing with the language café in Agerbæk which is led by the Red Cross, Helle department. We have participants from Ukraine, Romania, the Philippines and the Netherlands. As a foreigner on the Danish job market or looking for a job in Denmark – it is a huge advantage to know Danish. Likewise, it is a huge gain to know Danish if you as a foreigner apply for an education or need to retrain. Sprogcafe Agerbæk is ready to teach you Danish and we have many skilled volunteers who will help you. The participants we currently have in the Language Café have in a short time become very skilled both in oral pronunciation and writing – it's just so big. . In the autumn, Sprogcafe Agerbæk was visited by a young woman named Tamila who is from Ukraine. Tamila told in Danish - what it has meant to her to learn Danish. Tamila had a big message: LEARN DANISH – it offers so many opportunities. Tamila has been employed in agriculture for 6 years and now she is in the process of training to become an SOSU. Furthermore, Tamila has been given permanent residence permit. We have a language café every Tuesday from 11:00 to 13:00 in Sognehuset, Kærbjergvej 8, 6753 Agerbæk. We will start up again on January 9, 2024.
If you have any questions, you are always welcome to contact activity manager Jonna Buch Andersen, Sprogcafe Agerbæk, Red Cross Helleafdeling.

lørdag 30 dec 2023 - Ole Frank Jessen
Vist: 379 gange