Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderKontaktOm RubanProdukter
Næsbjerg
Foto:

Generalforsamling Æblehavens Venner den 8. februar 2018 kl.19

Generalforsamling i Æblehavens Venner

Generalforsamling i Æblehavens Venner torsdag den 8. februar 2018 kl.19 

Dagsorden  ifølge vedtægter

§8

Generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kasserens beretning

4. Indkomne forslag

5. Valg af bestyrelsen

6. Fastsættelse af kontingent

7. Eventuelt

Alle afstemninger afgøres ved simpel flertal

 

Aftenen slutter med kaffe og bankospil

 

Anna Lise Nielsen