Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanBestyrelsenForeningenSupportKursus
Ruban
Foto: Pixabay

Generalforsamling i Tistrup Varmeværk

Årligt møde med dagsorden og årsregnskab den 12. december

Tistrup Varmeværk
A.M.B.A.

I henhold til vedtægternes paragraf 6 indkaldes til ordinær generalforsamling tirsdag den 12. december 2023 kl. 19.00 i
Hodde Tistrup hallens mødelokale med følgende dagsorden.

1 . Valg af dirigent.
2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
4. Budget for indeværende driftsår fremlægges.
5. Forslag fra bestyrelsen, herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
6. Indkomne forslag fra andelshavere / varmeaftagere. Skal være bestyrelsen i hænde senest 12 dage før Generalforsamlingen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af revisor.
1 0. Eventuelt.

Årsregnskabet kan ses på vor hjemmeside www.tistrupvarme.dk eller kan afhentes på værkets kontor.

 

onsdag 15 nov 2023 - Ole Frank Jessen
Vist: 363 gange