Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderOm RubanBestyrelsenForeningenSupportKursus
Ruban
Foto: Pixabay

Medlemsmøde og generalforsamling i Ruban 17. marts 2022

Horne Hallen

Indkaldelse til medlemsmøde og generalforsamling                                                                                                                                                                                                     
Torsdag den 17. marts kl. 17,30 i
Horne Hallen, Stadionvej 21, Horne, 6800 Varde


Kl. 17,30 Ruban er vært ved aftensmad – tilmelding nødvendig til Anton Nielsen – antonpedernielsen@outlook.com

Efter generalforsamlingen er der medlemsmøde, hvor vi som vanligt erfarings-udveksler, stiller spørgsmål til f.eks. billeder på opslag, one.com abonnement og andre opgaver / problemer vi løber ind i til daglig.

Derudover vil Karsten Madsen vise og fortælle om comevisit.dk siderne samt fortælle om hvordan vi kobler comevisit.dk sammen med den hjemmeside vi allerede har nu og hvad web-masterne skal hjem og forberede inden ”det nye” kan gå i luften – hvis man ønsker det.
Vi vil også meget gerne høre jeres ønsker til fremtiden – f.eks. opgradering af hjemme-side, ønsker til kurser, temaer til medlemsmøder.

Umiddelbart efter spisning starter generalforsamlingen med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Forelæggelse af bestyrelsens årsberetning - til godkendelse.
3. Forelæggelse af årsregnskaberne - til godkendelse.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag, herunder fastlæggelse af kontingent og prisblad — til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til Rubans bestyrelse. Der vælges to medlemmer i lige årstal og tre i ulige. Valgene gælder for to år.
På valg er: Finn Ladegaard – modtager ikke genvalg
                  Anton Peder Nørgård Nielsen – modtager genvalg
7. Valg af én suppleant til bestyrelsen. Valget gælder for ét år.
8. Valg af revisor og suppleant for revisoren. Valget gælder for ét år.
9. Eventuelt.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 24. februar 2022 på mail fla@nnf.dk 
Vi forventer aftenen slutter senest kl. 21.00
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Ruban
torsdag 10 mar 2022 - Susanne Ladegaard