Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderKontaktOm RubanProdukter
Helle Øst
nov
22
tor
Foto:

Trafikmøde om Tingvejen

Os der bor i Roust, Årre, Fåborg, Agerbæk og Starup-Tofterup ved alle, hvor farlig hovedfærdselsåren Tingvejen er at færdes på. Det gælder især for bløde trafikanter og vores børn, der skal i skole og Helle Hallen. Vi er alle berørt af tæt, tung og hurtig trafik som Tingvejen byder os dagligt døgnet rundt. - Det vil vi gøre noget ved…

Udviklingsrådet Helle Øst, arrangerer et møde den 22. november 2018 vedrørende de nuværende og kommende trafikale forhold på Tingvejen fra Korskroen og til Grindsted. 

Vejdirektoratet kan ikke hjælpe med trafiksikkerheden
Mødet springer ud af, at regeringen har vedtaget og pålagt at Vejdirektoratet skal opgradere hastigheden til 90 km. på udvalgte strækninger på denne rute.

I den forbindelse har der igennem længere tid været en løbende dialog med Vejdirektoratet, som desværre har meddelt, at de ved øgningen af hastigheden ikke har myndigheden til at tilgodese de sikkerhedsmæssige forhold. De har ikke økonomiske ressourcer til at foretage yderligere forbedringer for de bløde trafikanter samt udbygning af venstresvingsbaner på Tingvejen.

Varde Kommune bakker op om mødet
Vejdirektoratet har til gengæld henvist os til at indlede drøftelser med Varde Kommunes Udvalg for Plan & Teknik. Det er gennem dette udvalg som vore ønsker skal komme til Vejdirektoratet. Her invitere vi naturligvis de lokale Borger- & Sogneforeninger, Beboerforeninger – Trafikgrupper – Institutioner, osv. til at komme med indspark til trafiksikkerheden på strækningen.

I den forbindelse har Formanden for Udvalget Preben Friis-Hauge givet tilsagn om at deltage, og oplægget til debatten vil blive indledt af Formanden for Årre Borgerforening, Poul Verner Christensen.

Udviklingsrådet vil højne trafiksikkerheden
Med mødet håber vi at få afdækket behovet for at højne trafiksikkerheden på Tingvejen i fremtiden, både for cyklister og bilister og øvrige transportører af den ”Tunge” trafik som færdes på denne strækning, på alle tider af døgnet.

Mødet bliver afholdt på Årre Kro den 22. november, hvor alle de nævnte interessenter er inviteret.

Spørgsmål og forslag kan rettes til Udviklingsrådets talsmand for trafik på Tingvejen:

Jan Skovbjerg
Jan Skovbjerg

Trafiktalsmand Tingvejen
E-mail: jas@provelopment.dk
Tlf: 21238933
Medlem af:
Udviklingsrådet Helle Østlørdag 27 okt 2018 - Claus V. Jeppesen